Divisió arids

Les diferents àrees que conformen les instal·lacions de Construccions Vinaixa, SA son:

  • Divisió àrids i formigons, central de formigonat.
  • Talla de ferralla (nau de 300 m2)
  • Taller de serralleria (nau de 350 m2)
  • Taller de fusteria (nau de 400 m2)
  • Parc de camions i maquinaria (nau 1500 m2)
  • Oficines departament tècnic i administració (150 m2)

Divisió arids
Taller de ferralla Divisió arids
Divisió arids Taller de ferralla
Fusteria Taller de Serralleria